בתחום הקלינטק (outsourcing) מיקור חוץ


IS T Green   יוזמה עסקית ראשונית למיצוב ישראל כמרכז עולמי מוביל המתמחה גם במתן שירותי מיקור חוץ
(אאוטסורסינג) מדעי לחברות בינלאומיות בתחום הקלניטק 
IS T Green   חוליה מהותית בהקמת תשתית להעצמת פוטנציאל יזמות הקלינטק בישראל
IS T Green   קשר חשוב בהרחבת שיתופי פעולה טכנולוגיים בין הקהילה המדעית בישראל והקהילה העסקית הבינלאומית בתחום הקלניטק 
IS T Green   תחילתו של קשר מדעי כמתן שירותי מיקור חוץ מתוך תקווה לשיתוף פעולה עתידי ורחב עם חברה בינלאומית למימוש רעיון טכנולוגי בתחום הקלניטק 
IS T Green   מעודדת הגדלת תקציבי מו"פ מהסקטור הפרטי לטובת המוסד האקדמי 
IS T Green   מעודדת חברות בינלאומיות להכיר בישראל כבעלת ידע מדעי רב בתחום הקלינטק ומאוחר יותר להקים מערך פיתוח 
IS T Green   אם אתה מאמין שעשויה להיות לך תרומה מדעית בתחום הקלינטק לחברה בינלאומית, פנה אלינו   IS T Green